THÔNG TIN SẢN PHẨM
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thủy, Mộc
Loại chậu: Chậu gốm sứ
- Tổng: Cao 60-70 cm; Tán rộng 20-30 cm
- Kích thước chậu: Cao 30 cm, miệng rộng 30 cm
- Kích thước cây: Cao 30-40  cm, tán rộng 15 - 20 cm
Giá bao gồm:
-
 Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan