THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP061
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thổ, Kim
Loại chậu: Chậu gốm sứ
Kích thước:
- Tổng: Cao 140 - 160 cm; Tán rộng 40 - 60 cm
- Kích thước chậu: Cao 60 cm, miệng rộng 40cm
- Kích thước cây: Cao 90 - 120 cm, tán rộng 40 - 60cm
Giá bao gồm:
- Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí
- Chậu tự tưới: Cây, chậu, sỏi trang trí, hệ thống tự tưới
Đã bán: 16 sản phẩm trong 30 ngày
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan