THÔNG TIN SẢN PHẨM
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thủy, Mộc
Loại chậu: Chậu gốm sứ
Kích thước:
- Tổng: Cao 40-60 cm; Tán rộng 30-35 cm
- Kích thước chậu: Cao 24 cm, miệng rộng 26 cm
- Kích thước cây: Cao 40 - 50 cm, tán rộng 30-35 cm
Giá bao gồm:
-
 Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí, đĩa lót chậu
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan