THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP565
Cây hợp mệnh: Kim, Thủy, Mộc
Loại chậu: Chậu gốm sứ
Kích thước:
- Tổng: Cao 25 - 35 cm; Tán rộng 15 - 20 cm
- Kích thước chậu: Cao 14 cm, miệng rộng 14 cm
- Kích thước cây: Cao 15 - 20  cm, tán rộng 15 - 20 cm
Giá bao gồm:
-
 Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí
Đã bán: 8 sản phẩm trong 30 ngày
Đánh giá:

Video chi tiết sản phẩm Cây Trường Sinh Để Bàn Chậu Sứ Vành Nghiêng
Đổi hàng - vận chuyển

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%