THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP160
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thủy, Mộc
Loại chậu: Chậu Đan Mây
Kích thước:
- Tổng: Cao 90 -110 cm; Tán rộng 40 - 45 cm
- Kích thước chậu: Cao 47 cm, miệng rộng 37 cm
- Kích thước cây: Cao 40 - 50 cm, tán rộng 40 - 45 cm
Giá bao gồm:
- Chậu tự tưới: Cây, chậu, sỏi trang trí, hệ thống tự tưới
Đã bán: 3 sản phẩm trong 30 ngày
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan