THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP163
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thủy, Mộc
Loại chậu: Chậu nhựa
Kích thước:
- Tổng: Cao 80 - 100 cm; Tán rộng 40 - 45 cm
- Kích thước chậu: Cao 31 cm, miệng rộng 34 cm
- Kích thước cây: Cao 40 - 50 cm, tán rộng 40 - 45 cm
Giá bao gồm:
- Chậu tự tưới: Cây, chậu, sỏi trang trí, hệ thống tự tưới
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan