KDC SUMMERLAND GĐ2

Chủ đầu tư:
Hưng Lộc Phát
Quy mô:
31.5 ha
Nội dung công việc:
Cung cấp, thi công và bảo dưỡng cảnh quan
Địa điểm thi công:
Phan Thiết