THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP495
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thổ, Kim
Loại chậu: Chậu đá mài
Kích thước: 
- Tổng: Cao 65 - 85 cm; Tán rộng 35 - 40 cm
- Kích thước chậu: Cao 30 cm, miệng rộng 30 cm
- Kích thước cây: Cao 35 - 45 cm, tán rộng 35 - 50 cm
Giá bao gồm:
-
 Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí 
- Chậu tự tưới: Cây, chậu, sỏi trang trí, hệ thống tự tưới
- Giá chân gỗ: Cao 30 cm, rộng 32 cm (giá thêm 145.000 đ)
Đã bán: 4 sản phẩm trong 30 ngày
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%