THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP499
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thổ, Kim
Loại chậu: Chậu đá mài
Kích thước:
- Tổng: Cao 100 - 110 cm; Tán rộng 35 - 40 cm
- Kích thước chậu: Cao 60 cm, miệng rộng 35 cm
- Kích thước cây: Cao 40 - 45  cm, tán rộng 35 - 40 cm
Giá bao gồm:
- Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí
- Chậu tự tưới: Cây, chậu, sỏi trang trí, hệ thống tự tưới
Đã bán: 7 sản phẩm trong 30 ngày
Đánh giá:

Video chi tiết sản phẩm Cây Huy Hoàng Chậu Đá Mài Trắng Vát Đáy


Đổi hàng - vận chuyển

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%