THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP501
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thổ, Kim
Loại chậu: Chậu Đan Mây
Kích thước:
- Tổng: Cao 65 - 75 cm; Tán rộng 35 - 40 cm
- Kích thước chậu: Cao 26 cm, miệng rộng 24 cm
- Kích thước cây: Cao 40 - 45  cm, tán rộng 40 - 50 cm
Giá bao gồm:
- Chậu tự tưới: Cây, chậu, sỏi trang trí, hệ thống tự tưới
Giá đôn gỗ:
- Kích thước đôn gỗ: Cao 30 cm, Ngang 32 cm (Giá 145.000 đ)
Đã bán: 6 sản phẩm trong 30 ngày
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%