THÔNG TIN SẢN PHẨM
Cây hợp mệnh: Thổ, Kim, Thủy
Loại chậu: Chậu gốm sứ
Kích thước:
- Tổng: Cao 30 - 35cm;
- Tán rộng 15 - 20 cm
- Kích thước chậu: Cao 10 cm, miệng rộng 9 cm
- Kích thước cây: Cao 30 cm, tán rộng 15 - 20 cm
Giá bao gồm:
- Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan