THÔNG TIN SẢN PHẨM
Loại chậu: Chậu gốm sứ
- Tổng: Cao 40 - 45 cm; Tán rộng 15 - 20 cm
- Kích thước chậu: Cao 13.5 cm, miệng rộng 13.5 cm
- Kích thước cây: Cao 25 - 30  cm, tán rộng 15 - 20 cm
Giá bao gồm:
-
 Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan