THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: VP549
Cây hợp mệnh: Hỏa, Thổ, Mộc
Loại chậu: Chậu đá mài
Kích thước:
- Tổng: Cao 110 - 120 cm; Tán rộng 45 - 50 cm
- Kích thước chậu: Cao 32 cm, miệng rộng 32 cm
- Kích thước cây: Cao 80 - 90 cm, tán rộng 45 - 50 cm
Giá bao gồm:
-
 Chậu tiêu chuẩn: Cây, chậu, sỏi trang trí
- Chậu tự tưới: Cây, chậu, sỏi trang trí, hệ thống tự tưới
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan