THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: CC111
Loại chậu: Chậu đá mài
Kích thước:
- Kích thước chậu: Cao 56 cm, miệng rộng 43 cm
Giá bao gồm:
- Chậu Đá Mài 
Chất liệu:
- Xi măng đá mài
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan