THÔNG TIN SẢN PHẨM
Mã sản phẩm: CC129
Loại chậu: Chậu nhựa
Kích thước:
- Kích thước chậu: Cao 26 cm, miệng rộng 28 cm
Giá bao gồm:
- Chậu Nhựa và hệ thống tự tưới
Chất liệu:
- Chất liệu Nhựa bền
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan