THÔNG TIN SẢN PHẨM
Loại chậu: Chậu composite
Chậu trứng composite
Kích thước:
1. 40x40cm
2. 50x50cm
3. 50x60cm
4. 60x60cm
5. 60x65cm
Đánh giá:

Đánh Giá Trung Bình

0/5

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Sản phẩm liên quan